1 Ιουλ 2017

Όλγα Γεροβασίλη: Για εμάς, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη και υψηλή προτεραιότητα

Στόχος μας μια διοίκηση σύγχρονη, που θα λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και θα έχει υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα

Ομιλία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ με θέμα «Οι επιχειρήσεις αξιολογούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμίσεις, τη δημόσια διοίκηση και προτείνουν λύσεις» - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Ο σφυγμός του επιχειρείν». 
   Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας καταβάλλει μια τιτάνια προσπάθεια για την έξοδο από την μακροχρόνια οικονομική ύφεση, και πλέον τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής αρχίζουν και γίνονται ορατά.
   Θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται σε μια σχετικά πιο σταθερή για την ελληνική οικονομία φάση, μετά της επιτυχή έκβαση της διαπραγμάτευσης και την συμφωνία που επιτεύχθηκε.
   Μια συμφωνία επαναφέρει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και συγκεκριμενοποιεί μια πορεία για την ελάφρυνση του χρέους. Το γεγονός αυτό, το πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και η απόδοση των (2ετών) ομολόγων του ελληνικού δημοσίου των τελευταίων ημερών, η οποία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2010.
   Ταυτόχρονα όμως και θα είμαι τελείως ειλικρινής, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ακόμα υπάρχουν σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν, εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Αρκετά από αυτά, ορθά αποτυπώνονται στην έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι και εγώ προσωπικά αλλά και όλη η Κυβέρνηση, είμαστε ανοικτοί, χωρίς προκαταλήψεις και δογματισμούς, να συζητήσουμε και γιατί όχι να υιοθετήσουμε προτάσεις και ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη.
   Προϋπόθεση όμως, είναι να συμφωνήσουμε πρώτα στο κοινωνικό πρόσημο αυτή της ανάπτυξης. Γιατί για εμάς, η ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερη ούτε μονοδιάστατη έννοια. Η ανάπτυξη πρέπει να οριστεί στα πλαίσια ενός συνολικότερου σχεδίου το οποίο θα αφορά τόσο την παραγωγική ανασυγκρότηση όσο και την πολιτική αναδιανομής των ωφελημάτων της. Και βέβαια, πιο σημαντικό από όλα, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να μην παρεκκλίνει, από το συμβόλαιο, το κοινωνικό συμβόλαιο που υπογράφει κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με το λαό που την εξέλεξε.
   Κυρίες και κύριοι,
   Είναι βέβαιο πως κάθε απόπειρα παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσέλκυσης επενδύσεων και τελικά αναπτυξιακής στρατηγικής, δεν μπορεί να εφαρμόζεται αυθύπαρκτα. Η οικονομική δραστηριότητα συντελείται στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος τομέων που όλοι μαζί συνιστούν το θεμελιώδες υπόβαθρο της υγιούς επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Και θα ήθελα στον εναπομείναντα χρόνο , να αναφερθώ λίγο πιο διεξοδικά στον τομέα, του οποίου την ευθύνη έχω την τιμή να υπηρετώ. Μιλάω για τον τομέα της διοικητικής ανασυγκρότησης του κράτους, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
   Όπως προανέφερα, συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα της έρευνας, ειδικά αυτά που σχετίζονται με τα προβλήματα στην λειτουργία, τις δομές και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Τα προβλήματα αυτά όμως, δεν είναι σημερινά. Είναι τα αποτελέσματα του στρεβλού τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκε, σχεδόν από τις απαρχές του Ελληνικού κράτους, η δημόσια διοίκηση στη χώρα, καθώς για δεκαετίες αποτέλεσε μοχλό αναπαραγωγής της κομματικής εξουσίας και όχι δομή οργάνωσης και σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών.
   Πρόκειται για ενδογενείς παθογένειες και χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με τις δαιδαλώδεις διαδικασίες, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, την κακή οργάνωση και την αδυναμία στρατηγικού σχεδιασμού από τη μεριά των Υπουργείων.
   Για εμάς η αναβάθμιση και ριζική αλλαγή της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη και υψηλή προτεραιότητα καθώς επηρεάζει άμεσα κάθε τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η απάντηση όμως δεν βρίσκεται ούτε στην δογματική αντίληψη περί μεγάλου δημοσίου και την συνεπακόλουθη «προκρούστεια» λύση μειώσεων του προσωπικού, ούτε στο γενικευμένο outsourcing και την ιδιωτικοποίηση του κράτους.
   Αντίθετα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης. Μια διοίκηση σύγχρονη, που θα λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και θα έχει υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα. Και προς την κατεύθυνσή αυτή, εργαζόμαστε προκειμένου στα επόμενα χρόνια η ελληνική δημόσια διοίκηση να καταστεί συνεκτική, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.
   Με συντονισμένα και οργανωμένα βήματα λοιπόν, υλοποιούμε δράσεις που αλλάζουν το τοπίο, ώστε τελικά να μπορέσουν οι διοικητικές δομές της χώρας να αποκτήσουν το στρατηγικό ρόλο σχεδιασμού και χάραξης αναπτυξιακά δίκαιων πολιτικών. Γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές δεν επέρχονται αυθημερόν. Χρειάζεται όραμα, σχέδιο, στρατηγικός προσανατολισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
   Για αυτό και ξεκινήσαμε από τα βασικά. Όπως ίσως γνωρίζετε έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι νέοι οργανισμοί των υπουργείων, με σαφές οργανωτικό σχήμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, ενώ μέχρι το Σεπτέμβρη ολοκληρώνονται και αναρτώνται τα οργανογράμματα των φορέων και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υπαλλήλων. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις, είναι παρά πολύ σημαντικές και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποτέλεσαν για εμάς τα ουσιαστικά προαπαιτούμενα πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε άλλη οριζόντια παρέμβαση στην δημόσια διοίκηση.
   Παράλληλα προχωρούμε ήδη στην εφαρμογή του νέου αντικειμενικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων για όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Εξασφαλίζουμε έτσι ότι, της τιτάνιας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης θα ηγηθούν οι καταλληλότεροι και όχι οι εκάστοτε κομματικά αρεστοί.
   Πολλοί θα πουν ότι καθυστερήσαμε. Εγώ θα απαντήσω ότι συνειδητά επιλέξαμε να πάρουμε το αργό τρένο προς την σωστή κατεύθυνση παρά το γρήγορο προς τη λάθος.
   Και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, αναφερόμενη στα αμέσως επόμενα βήματα, τα οποία ήδη έχουμε δρομολογήσει και θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντικά:
   - Το πρώτο είναι η απλοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς οι πολύπλοκες και πολυδαίδαλες διαδικασίες δεν είναι μόνο χρονοβόρες και κοστοβόρες, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν και ως μηχανισμός αναπαραγωγής της διαφθοράς. Για το σκοπό αυτό και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ετοιμάζουμε ένα μητρώο διαδικασιών στους φορείς της ΔΔ , στο οποίο θα μοντελοποιηθούν με σύγχρονα εργαλεία όλες οι διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές με το δημόσιο , επιτρέποντας έτσι τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό και τελικά την απλοποίηση τους.
   - Το δεύτερο είναι η υλοποίηση μιας πλατφόρμας για την συγκέντρωση και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας. Μια ενιαία, ηλεκτρονική πύλη μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται ξεκάθαρα το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε τομέα της δημόσιας σφαίρας. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλει τόσο στο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος όσο και να εδραιωθεί ένα πιο γόνιμο περιβάλλον για επενδύσεις.
   Τέλος, έχοντας συναίσθηση του γεγονότος ότι η οικονομία του αύριο διαμορφώνεται από την καινοτομία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την επένδυση στην γνώση και τα «ανοιχτά» συστήματα, τα οποία συνδυαστικά απαρτίζουν τη νέα «δύναμη πυρός» στην παγκόσμια ανάπτυξη, προωθούμε συνέργειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή για τα Ανοιχτά Δεδομένα, τα οποία αποτελούν ένα μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και το πρόγραμμα «Digital Skills and Jobs Coalition», μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.