8 Φεβ 2017

Κληρονομικό χάρισμα μαντείας έχει το ζεύγος Κυριάκου-Μαρέβα!!!

Επικαλείται νόμο του 2015, για την μη υποβολή πόθεν έσχες από το 2006 έως και το 2014!

   Έναν νόμο του 2015 επικαλείται η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, για να δικαιολογήσει γιατί ο σύζυγός της δεν συμπεριέλαβε τα δικά της περιουσιακά στοιχεία στα Πόθεν Έσχες από το 2006 έως και το 2014.
   Σημειώνεται ότι την επίμαχη αυτή περίοδο έγινε η αγορά του πολυτελούς διαμερίσματος στο Παρίσι από τη σύζυγο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
   Οπότε, συμπεραίνουμε ότι ο κύριος και η κυρία Μητσοτάκη φέρονται να έχουν μαντέψει ένα νόμο που θα ψηφίζονταν εννέα χρόνια αργότερα και θα όριζε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις διαζυγίου ή διάστασης. Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ και συνεπώς δεν μπορεί να καλύψει την περίοδο 2006 – 2014 κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμπεριέλαβε στο Πόθεν Έσχες την σε «βεβαιωμένη διάσταση» σύζυγό του.
   Ας δούμε αναλυτικά τι υποστηρίζει στην χθεσινή δήλωσή της, η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη και τι πραγματικά συμβαίνει.
   Συγκεκριμένα, η κ. Μητσοτάκη δηλώνει ότι σε διάσταση ήταν με τον σύζυγό της από το 2006 έως το 2014.
   Επικαλείται δε το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 που ορίζει τα του Πόθεν Έσχες για το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταμάτησε να υποβάλει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία στη δήλωσή του. Ωστόσο, στο άρθρο 2 του νόμου πουθενά δεν ορίζεται τι συμβαίνει στη περίπτωση διάστασης ή και διαζυγίου. Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει:
Άρθρο 2
Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
1.α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:
i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για τις μετέπειτα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.
ν. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
vi. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.
β.i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.
ii. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων παραστατικών.
γ. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγο του, αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους.
2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και ε’ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων, που εγκαθίσταται για το σκοπό αυτόν. Το περιεχόμενο τούτου, αναφορικά με τον τρόπο αναλυτικής παράθεσης των περιουσιακών στοιχείων, καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
β. Το αντίστοιχο περιεχόμενο του ειδικού εντύπου των δηλώσεων, για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης.
3. Η δημοσίευση στον τύπο των παραπάνω δηλώσεων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο τους. Δεν είναι επίσης επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.
   Στη συνέχεια, η Μαρέβα Μητσοτάκη επικαλείται την ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ000910ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β 2579, 30.11.2015) που προβλέπει ότι «σε περίπτωση βεβαιωμένης διάστασης ή διαζυγίου, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μόνο από τον υπόχρεο και αφορά μόνο τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, ο οποίος δηλώνει συγχρόνως το γεγονός της διάστασης ή του διαζυγίου».


Επισήμανση: Ο κύριος και η κυρία Μητσοτάκη φέρονται να έχουν μαντέψει ένα νόμο που θα ψηφίζονταν εννέα χρόνια αργότερα και θα όριζε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις διαζυγίου ή διάστασης. Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ και συνεπώς δεν μπορεί να καλύψει την περίοδο 2006 – 2014 κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμπεριέλαβε στο Πόθεν Έσχες την σε «βεβαιωμένη διάσταση» σύζυγό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.