23 Μαρ 2017

Η Π.Ε. Άρτας ενημερώνει και προειδοποιεί για νέο εντομολογικό εχθρό και για τριστέτσα

Νέος αλευρώδης από Κέρκυρα και τριστέτσα στην Ανέζα

   Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σας ενημερώνει ότι νέος εντομολογικός εχθρός ο αλευρώδης Aleurocanthus spiniferus βρέθηκε σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
   Επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος να διαδοθεί ο εχθρός στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, παρακαλείστε να αποφεύγετε την μεταφορά φυτών εσπεριδοειδών ή καρπών εσπεριδοειδών από την Κέρκυρα, όπως επίσης και φυτών, κλάδων ή ανθέων καλλωπιστικών φυτών, δέντρων ή θάμνων από την Κέρκυρα σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας.
   Ο αλευρώδης έχει αναφερθεί να προσβάλει εσπεριδοειδή, αμπέλι, τριανταφυλλιές, ιβίσκο, πλουμάρια, αχλαδιές, μουσμουλιές, λωτούς, καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους όπως η ιτιά και το σάπιο, τροπικά δέντρα όπως το γκουάβα και η γκραβιόλα ή τσεριμογιά. Έχει επίσης αναφερθεί σε μηλιές και ροδακινιές.
   Ο εχθρός προκαλεί εξασθένηση των δέντρων που προσβάλει με την απομύζηση χυμών που προκαλεί άμεσα με την διατροφή του, αλλά βλάπτει και έμμεσα τα δέντρα από την δευτερογενή ανάπτυξη του μύκητα της καπνιάς που αναπτύσσεται στα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου. Σε έντονη προσβολή μπορεί να προκαλέσει την ξήρανση του προσβεβλημένου φυτού.
   Αντίστοιχα συμπτώματα προκαλούν και άλλοι συνήθεις αλευρώδεις, το τζιτζικάκι Metcalfa pruinosa τα κοκκοειδή (π.χ. ψευδόκοκκος, ισέρια) και οι αφίδες (μελίγκρες).
   Το χαρακτηριστικό του νέου αλευρώδη είναι ότι τα ατελή στάδια (0,2-1,25 mm ανάλογα με το στάδιο) του εντόμου που συναντάμε στην κάτω επιφάνεια των φύλλων (οι νύμφες του δηλαδή) είναι μαύρα με λευκό περιθώριο. (Βλ. σχετικές Φωτογραφίες). Οι νύμφες φέρουν μικρά αγκάθια ορατά με μεγεθυντικό φακό.
   Δεδομένης της τεράστιας οικονομικής σημασίας που έχει η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και του γεγονότος ότι ο νέος αλευρώδης δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με φάρμακα και δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι φυσικοί εχθροί που να μετριάζουν τον πληθυσμό του, αποκτά βαρύνουσα σημασία η μη διάδοσή του στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ήπειρο.
   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία του ή σε περίπτωση πιθανολογούμενης εμφάνισης (λόγο αδυναμίας διάκρισης του εντόμου από άλλα είδη) του Αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus, σε οποιοδήποτε σημείο, κήπο ή καλλιέργεια παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα τηλ. 2681364433 -31-23 ή να συμβουλευτείτε τους τοπικούς γεωπόνους.


Προσβολή Aleurocanthus spiniferus σε νεραντζιά με έντονη ανάπτυξη καπνιάς

Μαύρες νύμφες του Αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus  στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εσπεριδοειδών

Ενήλικα και αυγά του αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus

Νύμφες και αυγά του αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus

   Επίσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος των επίσημων επισκοπήσεων έτους 2016 και μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε φυτείες εσπεριδοειδών στην πεδιάδα της Άρτας διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού της Τριστέτσας (ιός καραντίνας για τη χώρα μας) σε δένδρα εσπεριδοειδών, που βρίσκονται στην περιοχή της Ανέζας του Δήμου Αρταίων.
   Η Υπηρεσία μας βάσει της ΚΥΑ με αριθ. 121285/665/5-9-2006 (Β΄1416 «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών» προέβη σε οριοθέτηση ζωνών προστασίας υπό την μορφή ομόκεντρων κύκλων, στα 500 μέτρα (Εστιακή Ζώνη), 1000 μέτρα (Ζώνη Ασφαλείας) και στα 1500 μέτρα (Ουδέτερη Ζώνη) γύρω από την περιοχή της φυτείας όπου διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Η με αριθμ. Πρωτ. 8495/13-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας) Όσον αφορά τις οριοθετημένες ζώνες και σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., απαγορεύονται μέχρι της εξαλείψεως του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών:
   Α) Εντός των Εστιακών Ζωνών ( τουλάχιστον 500 μέτρα από την εστία):
   - οι νέες φυτεύσεις.
   - οι επανεμβολιασμοί σε εγκατεστημένες φυτείες, εκτός εκείνων που έχουν προετοιμαστεί για εμβολιασμό μέχρι το τέλος του επόμενου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης έτους, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας μας.
   - η διακίνηση καρπών με ποδίσκους και φύλλα εκτός των εστιακών ζωνών
   - η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και
   -η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).
   Β) Εντός των ζωνών ασφαλείας (τουλάχιστον 1000 μέτρα από την εστία):
   - η διακίνηση καρπών με φύλλα και ποδίσκους εκτός των ζωνών αυτών.
   -η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά και το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).
   Γ) Εντός της Ουδέτερης Ζώνης (τουλάχιστον 1500 μέτρα από την εστία):
   - η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

   Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είναι προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά στον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών. Μέσα στις προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 365/2002, απαγορεύεται η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους. ενώ τα δενδρύλια των εσπεριδοειδών θα διακινούνται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
   Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο 2538/97 κυρώσεις.
   Τα ανωτέρω σκοπό έχουν την αποφυγή εξάπλωσης του ιού της τριστέτσας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας καθώς και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
   Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας μας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες στα τηλ. 2681364423 -31-33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.